ترفندونه
ترفندونه
6 اختراع جدید
10:13
ترفندونه
7,526 نمایش · پیش 1 سال
ساخت دستگاه برش
13:08
ترفندونه
2,394 نمایش · پیش 1 سال
نحوه ساخت شارژر باتری
5:00
ترفندونه
1,480 نمایش · پیش 1 سال
چند ترفند با فندک
3:36
ترفندونه
2,657 نمایش · پیش 1 سال
ساخت مینی مشعل گاز سوز
5:57
ترفندونه
3,261 نمایش · پیش 1 سال
ساخت بلندگو با رقص آب
10:27
ترفندونه
1,490 نمایش · پیش 1 سال
5 ترفند با تلفن های هوشمند
10:00
ترفندونه
2,430 نمایش · پیش 1 سال
ساخت کوادکوپتر کاربردی
10:00
ترفندونه
1,909 نمایش · پیش 1 سال
نمایش بیشتر