ترفندونه
ترفندونه
چند ترفند با فندک
3:36
ترفندونه
154 نمایش · پیش 4 روز
ساخت مینی مشعل گاز سوز
5:57
ترفندونه
858 نمایش · پیش 4 روز
ساخت بلندگو با رقص آب
10:27
ترفندونه
312 نمایش · پیش 4 روز
ساخت کوادکوپتر کاربردی
10:00
ترفندونه
469 نمایش · پیش 4 روز
ترفند زیبای نقاشی کردن
13:38
ترفندونه
37 نمایش · پیش 5 روز
نمایش بیشتر