ترفندونه
ترفندونه
6 اختراع جدید
10:13
ترفندونه
4,292 نمایش · پیش 5 ماه
ساخت دستگاه برش
13:08
ترفندونه
1,744 نمایش · پیش 5 ماه
نحوه ساخت شارژر باتری
5:00
ترفندونه
961 نمایش · پیش 5 ماه
چند ترفند با فندک
3:36
ترفندونه
1,377 نمایش · پیش 5 ماه
ساخت مینی مشعل گاز سوز
5:57
ترفندونه
2,422 نمایش · پیش 5 ماه
ساخت بلندگو با رقص آب
10:27
ترفندونه
1,000 نمایش · پیش 5 ماه
5 ترفند با تلفن های هوشمند
10:00
ترفندونه
1,390 نمایش · پیش 5 ماه
ساخت کوادکوپتر کاربردی
10:00
ترفندونه
1,332 نمایش · پیش 5 ماه
نمایش بیشتر