ترفندونه
ترفندونه
6 اختراع جدید
10:13
ترفندونه
5,015 نمایش · پیش 6 ماه
ساخت دستگاه برش
13:08
ترفندونه
1,829 نمایش · پیش 6 ماه
نحوه ساخت شارژر باتری
5:00
ترفندونه
1,034 نمایش · پیش 6 ماه
چند ترفند با فندک
3:36
ترفندونه
1,571 نمایش · پیش 6 ماه
ساخت مینی مشعل گاز سوز
5:57
ترفندونه
2,528 نمایش · پیش 6 ماه
ساخت بلندگو با رقص آب
10:27
ترفندونه
1,054 نمایش · پیش 6 ماه
5 ترفند با تلفن های هوشمند
10:00
ترفندونه
1,568 نمایش · پیش 6 ماه
ساخت کوادکوپتر کاربردی
10:00
ترفندونه
1,395 نمایش · پیش 6 ماه
نمایش بیشتر