ساخت اینورتر ساده
6:44
ساخت اینورتر ساده
پیش 2 سال
15841 نمایش
7 اختراع جدید
15:25
7 اختراع جدید
پیش 2 سال
15432 نمایش
3 ایده شگفت انگیز
8:02
3 ایده شگفت انگیز
پیش 2 سال
8428 نمایش