خبردید
خبردید
آرات به سوی بارسلونا
13:16
خبردید
151 نمایش · پیش 5 ماه
چرخ سگ دو پا!
1:00
خبردید
318 نمایش · پیش 10 ماه
احتمال شکست ترکیه در سوریه
11:02
خبردید
381 نمایش · پیش 11 ماه
نمایش بیشتر