نتایج جستجو: نوآوری


6 اختراع ساده و کاربردی
10:44
darya
5,276 نمایش · پیش 4 ماه
7 اختراع مفید
10:20
Nafas
965 نمایش · پیش 3 ماه
یک اختراع فوق العاده
4:08
Nafas
917 نمایش · پیش 3 ماه
ده اختراع حیرت انگیز در خانه
10:01
Nafas
1,497 نمایش · پیش 3 ماه
5 اختراع عمومی و جالب
21:06
Nafas
2,259 نمایش · پیش 3 ماه
جعبه ساخت بطری حیوان خانگی
4:54
Nafas
343 نمایش · پیش 3 ماه
آموزش هفت اختراع ساده و کاربردی
15:01
RADAR
1,015 نمایش · پیش 1 ماه
پنج اختراع بدرد بخور
24:04
Nafas
486 نمایش · پیش 1 ماه
پنج اختراع خارق العاده
14:40
Nafas
512 نمایش · پیش 1 ماه
پنج اختراع فوق العاده
15:00
Gunesh
651 نمایش · پیش 1 ماه
پنج اختراع ساده
8:25
Gunesh
1,150 نمایش · پیش 1 ماه
ده اختراع ساده
14:53
Gunesh
1,372 نمایش · پیش 1 ماه
پنج اختراع دست ساز
14:53
Gunesh
810 نمایش · پیش 1 ماه
شش اختراع ساده
10:35
Gunesh
551 نمایش · پیش 1 ماه
Gunesh
2,665 نمایش · پیش 1 ماه
سه اختراع ساده اما جالب
10:39
Gunesh
3,666 نمایش · پیش 1 ماه
پنج اختراع ساده
10:48
kaveh1234
2,683 نمایش · پیش 1 ماه
پنج اختراع ساده و باحال
8:25
Gunesh
2,997 نمایش · پیش 1 ماه
نمایش بیشتر