سفر و رویدادها

ساخت فرفره کاغذی
5:17
darya
184 نمایش · پیش 1 ماه
باکو  جشنواره سنتی - نووروز
21:31
RADAR
120 نمایش · پیش 3 ماه
پروژه سرپو قسمت دوم
7:25
kian71
367 نمایش · پیش 3 ماه
پیاده روی در استانبول
28:51
RADAR
194 نمایش · پیش 4 ماه
باکو - توریست و گردشگری
6:33
RADAR
159 نمایش · پیش 4 ماه
معرفی شهر باکو
10:07
RADAR
276 نمایش · پیش 4 ماه
نمایش بیشتر