ویدیو بعدی:


پروژه بزرگ ترین فارم پرورش گوسفند صنعتی

3630 نمایش
سیمابین
123
منتشر شده در 21 Apr 2019 / در اخبار و سیاست

این پروژه دارای تیم فنی برتر در انتخاب مزارع گوسفند، برنامه ریزی طراحی، انتخاب تجهیزات و مدیریت مزارع گوسفند است.
مفهوم طراحی یک مفهوم جهانی است، انتخاب محصولات با محتوای تکنولوژیکی بالا در نوع تجهیزات، مدیریت علمی مرتع و ارائه طیف گسترده ای از مدیریت در کنترل بیماری ها است.
با ایجاد دیجیتال سازی مدیریت زراعت، پالایش و طراحی مرتع می تواند برای مزارع حداکثر بهره وری و کاهش هزینه های نیروی کار، کاهش هزینه های خوراکی و کاهش آلودگی مزرعه به محیط زیست را فراهم سازد.

نمایش بیشتر
0 نظرات sort مرتب سازی بر اساس

ویدیو بعدی: