ویدیو بعدی:


ساخت ژنراتور با قوطی های نوشابه و موتور dc

1613 نمایش
craft
40
منتشر شده در 19 Aug 2019 / در چگونگی و سبک

آزمایش ساخت ژنراتور با قوطی های نوشابه و موتور dc
واکنشهای شیمیایی- آلومینیوم + آب 2Al + 6H2O = 2Al (OH) 3 + 3H2
آلومینیوم + آب + هیدروکسید سدیم 2Al + 2NaOH + 6H2O = 2NaAl (OH) 4 + 3H2

نمایش بیشتر
0 نظرات sort مرتب سازی بر اساس

ویدیو بعدی: