ساخت ژنراتور با قوطی های نوشابه و موتور dc

2216
craft پیش 3 سال
2216 نمایش

آزمایش ساخت ژنراتور با قوطی های نوشابه و موتور dc
واکنشهای شیمیایی- آلومینیوم + آب 2Al + 6H2O = 2Al (OH) 3 + 3H2
آلومینیوم + آب + هیدروکسید سدیم 2Al + 2NaOH + 6H2O = 2NaAl (OH) 4 + 3H2

نمایش بیشتر
craft پیش 3 سال
0 نظر مرتب سازی بر اساس

هیچ نظری یافت نشد

ویدیو بعدی

ساخت بمب دودزا

RADAR
1620 نمایش پیش 30 روز