ویدیو بعدی:

کار های تزینی و جالب
ابوالفضل سرخوش
5611 نمایش

مولد انرژی رایگان برای لامپ با استفاده از آهن ربا | پروژه های علمی 2019

1723 نمایش
مهندسین
18
منتشر شده در 12 Aug 2019 / در چگونگی و سبک

مولد انرژی رایگان برای لامپ با استفاده از آهن ربا | پروژه های علمی Simple at home 2019

نمایش بیشتر
0 نظرات sort مرتب سازی بر اساس

ویدیو بعدی:

کار های تزینی و جالب
ابوالفضل سرخوش
5611 نمایش